Om Oss

 

Om oss

En nätverksplattform för juristalumner

ÖREBROJURISTERNAS ALUMNSÄLLSKAP [ÖJAS], bildat 2023, är en sammanslutning av alumner från juristprogrammet vid Örebro universitet. Örebrojuristernas alumnsällskap utgör en social samlingspunkt för juristalumner och sällskapet erbjuder genom regelbundna tillställningar en möjlighet för sina medlemmar att underhålla gemenskapen med gamla studiekamrater såväl som en möjlighet att stifta nya bekantskaper. Genom verksamhet i form av regelbundna tillställningar, föreläsningar och evenemang erbjuder sällskapet en plattform för att främja såväl professionell utveckling som social gemenskap. Genom sin verksamhet bidrar sällskapet till att uppmuntra till livslångt lärande och yrkesmässig utveckling.

Örebrojuristernas alumnsällskap har också som syfte att utgöra en länk mellan Juristprogrammet vid Örebro universitet och näringslivet. Genom sällskapets verksamhet hoppas sällskapet kunna låta alumners kompetens och arbetslivserfarenhet och komma studenterna till gagn och i förlängningen gynna Juristprogrammet vid Örebro universitet.

Styrelsen

Jakob Matell

Ordförande

Jonatan Stentorp

Vice Ordförande

Erik Persson

Sekreterare

Gustaf Hellberg

Kassör